Marie Bortlová

Nespěchat je příjemné a sebe obnovující

Před dvěma měsíci jsem si povídala s kamarádkou. Říkala, jak je pro ni nepříjemné, že uběhne svůj úsek v okolí domova za delší dobu, něž tomu bývalo dříve. Co se prý s ní děje. Týden na to jsme si telefonovaly se sestrou. V rozhovoru zmínila, že se ještě odhodlává jít své kolečko chůzí, že se jí sice moc nechce, ale musí.

Vnímala jsem, jak je už unavená a k pravidelné chůzi se vlastně přemlouvá… Prožívala jsem stejné pocity před několika lety zpátky, než jsem zjistila, že mnohem více energie načerpám právě aktivitou, která je klidná a něžná.

Není vždy nutné spěchat

Není vždy nutné spěchat, honit se, stíhat cokoliv, co se dá ještě dnes stihnout. Také nemusíme poslouchat rozum, aby nám určoval limity a mantinely, které musíme dodržovat.

Kamarádka přišla po měsíci a chtěla znovu změřit jemné energie, abychom je mohly porovnat s výsledky z minula. Vnímala jsem oproti minule, jak je klidná a rozzářená. Naměřené hodnoty potvrdily rovněž velké zlepšení. Spokojená kamarádka totiž vyměnila dynamický běh za chůzi s holemi a moc ji to baví. Mám radost, že je jí hezky.

Postupem času totiž dojdete k tomu, že není nutné dělat nic, co naše nitro nikterak neobohacuje. Krásné je pochopení, ke kterému jsem dospěla ve svém příběhu. Jde o pocit, kdy je vám hezky, kdy se cítíme tady a teď příjemně.

Uchovávej si pocit – je mi hezky

V něm se uchovávejte co možná nejdéle. Sama jsem poznala, jak jsou zmíněné pocity pro život a naše zdraví důležité. Právě v takových chvílích se ve vás tvoří kouzelné vibrace, frekvence, či energie. Říkám jim – láska, laskavost a dobrosrdečnost.

Jde o léčivé, a sebe obnovující energie na všech úrovních našeho těla. Všechno, co v našem životě děláme, ať je to v práci, v soukromí, ve volném čase, tak to dělejte s láskou, laskavostí a dobrosrdečností.

Vytvoř si svou vlastní realitu

Zkuste se třeba ode dneška dívat kolem sebe beze spěchu, v klidu a vnímat, jak je tady krásně. Jak je krásně ve mně i kolem mně, protože přesně tak si tvořím svou vlastní realitu.